Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Aktuellt

Frågeblankett kring scenkonstens köparmarknad

07/05/13

Under TEKIJÄ-projektet har frågor väckts kring hur bra scenkonstfältets turnéföreställningars efterfrågan och utbud möts. I projektet försöker vi svara på dessa frågor med hjälp av en kartläggning av köparmarknaden.

Kartläggningens mål är att genom en öppen frågeblankett samla information nationellt, vilka organisationer som köper turnéföreställningar och hurudana behov, ekonomiska och rumsliga resurser köparna har för gästspelen. Nationellt består målgruppen av alla organisationer som köper, har köpt eller skulle kunna köpa turnéföreställningar, så som fasta professionella teatrar, kulturcentrum, festivaler, servicehus, skolor och kommuner.

Kartläggningen kommer att resultera i en slutrapport och en databas, dit köpare av turnéföreställningar samlas. I slutrapporten behandlas resurser som finns tillgängliga för turnéverksamhet från köparnas synvinkel. Med databasen försöker vi konkret förbättra att turnéföreställningars utbud och efterfrågan möts. Databasen med köpare är öppen och gratis för alla, och den hjälper teatergrupper med turnerande föreställningar att hitta lämpliga beställar- och samarbetsparter samt underlättar planeringen och utveckling av gruppers turnéverksamhet. Målsättningen är också att underlätta köparnas jobb med att erbjuda en central kanal där man kan berätta om sina behov för möjliga gästföreställningar.

Alla som köper gästföreställningar önskas delta i kartläggningen och databasen genom att svara på frågeblanketten. Blanketten tar ca 10-15 min att fylla i. För en lyckad kartläggning och för att bilda en bred databas, hoppas vi på att få svar av flera organisationer som köper eller är intresserade av att köpa turnéföreställningar. Blanketten får fritt spridas vidare och den är öppen fram till 13.5.2013. Databasen och slutrapporten publiceras i augusti 2013.

Blanketten är på finska.

Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoituksen kyselylomake

Ytterligare information om kartläggningen och databasen:

Saara Moisio
Projektikoordinator
050-3186883

saara.moisio@uta.fi