Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Bakgrund om TEKIJÄ -projektet

I Finland kan man dela teaterbranschen i teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen och de så kallade fria grupperna som står utanför lagen. Samarbetet mellan dessa två är tillfälligt och oregelbundet.

I dagens situation berikar de fasta teatrarna sin repertoar bara sporadiskt med gästspel och de fria grupperna har inte möjlighet att bedriva turnéverksamhet. Turnéverksamheten och samarbetet på fältet kunde bland annat leda till utökade självfinansieringsandelar hos de fria grupperna.

Den rådande situationen har orsakat en obalans i teaterutbudet; i Södra Finlands tillväxtcentrum är utbudet stort, men även mindre orter borde ha rätt att njuta av mångsidig och varierande teater.

Enligt branschens experter beror obalansen på:

  • Brist på tydliga verksamhetsmodeller
  • Brist på turnéfinansiering; turnéverksamheten är inte en del av teatrarnas grundverksamhet och förutsätter därför extra finansiering
  • Behov av nya verksamhetsmodeller; ett regelbundet samarbete mellan fasta teatrar och fria grupper borde etableras
  • Brist på know-how om turnéläggning och samproduktioner
  • Svårigheten i att koordinera tidtabeller för turnéproduktioner

 

Förbättring av betingelserna för professionella grupper på det fria konstfältet