Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

TEKIJÄ-hankkeen julkaisut

Kiertueella henki kulkee! -loppujulkaisu (toim. Katri Kekäläinen & Maria Salomaa)
TEKIJÄ-hankkeen tulokset sekä toimenpide-ehdotukset kotimaisen kiertuetoiminnan kehittämiseksi on koottu artikkelikokoelmaksi, joka julkistettiin hankkeen loppuseminaarissa 7.8.2013. Artikkeleissa tarkastellaan mm. kiertuetoiminnan kustannuksia, liikkuvuuden edistämisen tukijärjestelmiä ja työkaluja sekä uusien yhteistyömallien mahdollisuuksia.

Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoitus
Linkistä pääsee lukemaan hankkeessa keväällä 2013 tehdyn esittävän taiteen ostajamarkkinakartoituksen raportin. Raportissa käsitellään teattereiden, festivaalien, kulttuurikeskusten, kuntien, koulujen ja palvelutalojen vierailuesitysten oston talous- ja tilaresursseja, kohdeyleisöjä, esitysten tyylilajeja ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Kartoituksen pohjalta tehtiin myös kaikille avoin tietokanta ostajatahoista: www.kokija.info. Kartoituksen ja tietokannan hankkeessa toteutti projektikoordinaattori Saara Moisio.

Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa (toim. Satu-Mari Korhonen, Laura Pekkala & Maria Salomaa)
Julkaisu pohjautuu kahteen syksyllä 2012 järjestettyyn, johtajuus- ja tasa-arvokysymyksiin keskittyvään seminaariin. Seminaareissa avattiin muuttuvan toimintaympäristön haasteita, johtajien ja tuotannollisen henkilökunnan työnkuvien ja titteleiden vastaavuutta, johtajuuden haasteita sekä tasa-arvoa esittävien taiteiden kentällä. Julkaisu sisältää viisi artikkelia ja neljä lyhyempää case-tekstiä, joissa käsitellään tasa-arvon ja johtajuuden nykytilaa sekä haasteita teatterialalla ja esittävän taiteen organisaatioissa. 

TEKIJÄ-hankkeen ja Baltic Circle -festivaalin residenssipilotit 2012
Syksyllä 2012 TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä -hanke ja kansainvälinen teatterifestivaali Baltic Circle toteuttivat yhteistyössä kaksi residenssituotantoa, yhden Helsingissä ja toisen Tampereella. Tavoitteena oli pilotoida residenssiyhteistyömallia mahdollisena kiertue-esitysten tuotantomallina. Kun tuotantoon on alusta saakka sitoutunut useampi tuotantovastuuta kantava taho, muodostuu usein valmis verkosto, jonka puitteissa esitys voi kiertää. Residenssitoiminta saattaa siten pidentää esityksen elinkaarta sekä edistää kiertuetoimintaa ja yksittäisten taiteilijoiden verkostoitumista.

Baltic Cirlcle seminar publication: Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging Regional and International Perspectives
Julkaisu koostuu yhteistyössä Baltic Circlen (Q-Teatteri ry) kanssa 17-18.11.2011 Helsingissä järjestetyn seminaarin 12 puheenvuorosta sekä FT Max Ryynäsen kommentaarin seminaarikeskusteluista. Julkaisun ovat toimittaneet Martina Marti ja Johanna Hammarberg, taitto Riitta Yrjönen.

Opinnäytetyö TEKIJÄ-hankkeesta: Vapaiden teatteriryhmien kiertueverkostojen kartoitus ja tutkimus
Linkistä pääsette lukemaan TEKIJÄn kiertuekoordinaattori Enni Grundströmin opinnäytetyön (ruotsiksi). Grundström valmistui kulttuurituottajaksi Yrkeshögskolan Noviasta kesäkuussa ja keskittyi opinnäytetyössään TEKIJÄ-hankkeen vaikutukseen ammattiteatterikentällä sekä vapaiden teatteriryhmien verkostoitumismahdollisuuksiin. Työssä on käytetty kiertuetoiminnan esimerkkinä TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueita sekä Riksteaternin kiertuemallia Ruotsista.

Opinnäytetyö Reetta Aarre-Ahtio: Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Kartoitus teatterin ohjelmistotuunnittelun tueksi.
Reetta Aarre-Ahtion kulttuurituotannon AMK-opinnäytetyö Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Kartoitus teatterin ohjelmistosuunnittelun tueksi. (Metropolia AMK, Kulttuurituotannon koulutusohjelma) tehtiin tilaustyönä TEKIJÄ-hankkeelle. Aarre-Ahtio haastatteli kartoitusta varten vierailuesitysten yleisöjä Espoossa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi selvityksessä on otettu huomioon vastaanottavan ja kiertävän teatterin näkökulmia yhteiseen ohjelmistosuunnitteluun.