Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Koulutusten materiaalit

TEKIJÄ-hanke järjesti vuosina 2011–2013 koulutuskokonaisuuden kiertuetuottamisesta ja -osaamisesta. Kokonaisuuden tavoitteena oli lisätä teattereiden ja esittävän taiteen ryhmien valmiuksia kiertue- ja vierailutoimintaan sekä luoda yhteisiä toimintamalleja ja parantaa yhteistyön edellytyksiä kiertävien ja vastaanottavien teattereiden välille. Koulutuksilla pyrittiin kehittämään koko esittävän taiteen kentän tuottajaosaamista sellaiseksi, että toiminta on suunnitelmallista ja kestävää.

Koulutusjaksoilla käsiteltiin muun muassa kiertuetoiminnan tuotanto- ja taloussuunnittelua, sopimusasioita, teknis-taiteellista suunnittelua ja teknistä tuottamista sekä tiedottamista ja markkinointia. Koulutuskokonaisuus koostui viidestä koulutusjaksosta. Koulutuskokonaisuus tarjottiin hankkeen aikana kolme kertaa. Koulutuspäiviä kertyi yhteensä 32. Koulutukset olivat maksuttomia.

Koulutusjaksot suunnattiin ensisijaisesti niille teattereille ja ryhmille, jotka toteuttivat hankkeen pilottikiertueita, sekä hankkeen yhteistyöteattereiden henkilökunnalle. Koulutukset olivat kuitenkin avoimia myös muille aiheista kiinnostuneille.

Koulutukset järjestettiin yhteistyössä Metropolia AMK:n Kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa. Katso koulutusjaksojen sisällöt ladattavasta koulutusesitteestä.

KOULUTUSJAKSOJEN MATERIAALIT:


1. Tuotantosuunnittelu

 

2. Taloussuunnittelu & sopimusasiat

 

3. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu


4. Tiedotus & markkinointi

 

5. Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit