Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Mukana toiminnassa

Hankkeen päätoteuttajana toimi Tutkivan teatterityön keskus, osatoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä pientoteuttajana Baltic Circle/Q-teatteri ry.

TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR -kehittämisohjelma.

Muita rahoittajia olivat Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-teatteri ry) sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma. Kiinteitä ammattiteattereita hankkeessa edustivat Espoon, Kotkan, Lappeenrannan, Kokkolan, Jyväskylän, Turun, Seinäjoen, Kouvolan ja Hämeenlinnan kaupunginteatteri sekä Tampereen Työväen Teatteri. 

Rahoittajat: 

 


Tutkivan teatterityön keskus


Tutkivan teatterityön keskus on tutkimus- ja asiantuntijayksikkö. Tutkivan teatterityön keskus aloitti toimintansa syksyllä 2007 Näyttelijäntyön laitoksen projektina. Keskuksella kehitetään teattereiden taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Samalla tuotetaan yliopistotason tutkimusta sekä julkaisuja osana perus- ja jatkotutkintoja.

Yhteistyöhankkeita toteutetaan laaja-alaisesti yhdessä teatterialan koulutuksen, tutkimuksen ja ammattiteattereiden kanssa. Yhteistyö on alueellista, kansallista ja kansainvälistä.

Tutkivan teatterityön keskuksen projekteilla on selkeä yhteys työelämään. Projektiryhmissä on mukana sekä yksilöllisiä taiteellisia että yhteensovittavia teknisiä ja tuotannollisia tutkimusaineksia. Syntyvistä tuloksista ja käytännön innovaatioista hyötyvät taiteen tekijät, tuottajat ja katsojat.

Tutkivan teatterityön keskuksen kehitysjohtajana toimii Mika Lehtinen.

Lisätietoja: Tutkivan teatterityön keskus

 

Metropolia ammttikorkeakoulu

 
Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali-
ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Metropolia on vastuullinen kumppani ja
korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

TEKIJÄ-hankkeen koulutusjaksot järjestetään yhteistyössä Metropolia AMK:n Kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa.

Lisätietoja: http://www.metropolia.fi/

 

Baltic Circle/Q-teatteri    

 

Baltic Circle on kansainvälinen nykyteatterifestivaali, joka aina marraskuussa levittäytyy ympäri Helsinkiä, teatteritiloihin ja niiden ulkopuolelle. Baltic Circlen missiona on toimia eurooppalaisen nykyteatterin ja esitystaiteen keskiössä sekä yhdistää Baltian alueen ja Pohjoismaiden taiteellisia yhteisöjä. Se on maaperä teatterin ja nykytaiteen uusille suuntauksille. Baltic Circle tukee esittävän taiteen kansainvälistymistä ja taiteilijoiden liikkuvuutta. Se toimii
teatteritaiteen edelläkävijänä, ottaa aktiivisen roolin kansainvälisessä
kulttuurivaihdossa ja vaikuttaa Suomen kulttuuriympäristöön esittäväntaiteen kentällä.

Toiminnan ytimessä ovat yhteistyö merkittävimpien eurooppalaisten ja kotimaisten teatterifestivaalien ja tuotantokeskusten kanssa, uudet tuotantomallit, kulttuurivaihto, kehittämistyö mm. koulutuksen ja seminaarien keinoin. sekä kehittämistyö. Keskeisintä kehittämistyötä on vuoropuhelu taiteilijoiden ja yleisön kanssa. Baltic Circlen diskurssi on yhteisö, jossa taiteen tekijät ja yleisö voivat käydä keskustelua ja kyseenalaistaa sekä tutkia uusia näkökulmia taiteeseen ja ympäröivään maailmaan.

Toinen seminaari "Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging Regional
and International Perspectives" järjestetettiin yhteistyössä Baltic Circlen (Q-Teatteri ry) kanssa 17-18.11.2011 Helsingissä. 

TEKIJÄ-hankkeen toinen seminaari "Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging Regional and International Perspectives" järjestetettiin yhteistyössä Baltic Circlen (Q-Teatteri ry) kanssa.

Lisätietoja: http://balticcircle.fi/

Q-teatteri on freelance-näyttelijöiden vuonna 1990 perustama ammatti-teatteri. Nykyisin Q-teatterissa on 50 freelancer-jäsentä; näyttelijöitä, ohjaajia, valosuunnittelijoita, pukusuunnittelijoita, lavastajia, valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita, näytelmäkirjailijoita, tuottajia ja teatteriteknikoita. Q-teatterin ohjelmistossa on vuosittain kahdesta kolmeen omaa ensi-iltaa. Lisäksi useina vuosina Q-teatterilla on ollut kesäteatteriesitys Suomenlinnan kesäteatterissa. Q-teatteri tuottaa esityksiä ja kulttuuritapahtumia aina projektikohtaisesti. Kukin tuotanto palkkaa oman henkilöstönsä. Etusijalla ovat teatterin freelancer-jäsenet. Vakinaisia työntekijöitä Q-teatterissa on vain viisi, kaksi toimistossa ja kolme näyttämötekniikan puolella. Teatteri kuuluu Opetusministeriön valtion-
osuusjärjestelmän piiriin; lisäksi Helsingin kaupunki tukee teatterin toimintaa.

Suomalaisessa teatterihistoriassa Q-teatteri on keskeisellä sijalla puhuttaessa poliittisen teatterin jälkeisestä ajasta. Antti Raivion monologinäytelmä Viimeinen Karavaani oli teatterin ensimmäinen ensi-ilta. Siitä Q-teatteri on kasvanut omissa tiloissaan Tunturikadulla toimivaksi, monimuotoiseksi teatterikeskukseksi, joka kotimaisten kantaesitysten ohella on tuottanut lukuisia klassikoita, kuunnelmasarjoja ja elokuvaesityksiä. Q-teatteri on myös järjestänyt seitsemän kertaa kansainvälisen Baltic Circle teatterifestivaalin.

Lisätietoja: http://www.q-teatteri.fi/