Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

TEKIJÄ 2011–2013

TEKIJÄ – Turnénätverk för Teater 2011–2013

TEKIJÄ -projektets syfte var att utveckla turnénätverket genom att stöda samarbetet mellan institutionsteatrar och fria teater grupper. Projektet administrerades av Tutkivan teatterityön keskus vid Tammerfors universitet.

Projektets huvudsyfte var att utveckla ett fungerande och riksomfattande nätverk för teaterturnéer och -samarbete samt att utvidga verksamheten även över språkgränserna. Projektet arrangerade pilotturnéer och utbildningsperioder samt fyra seminarier. Utbildningen ordnades i samarbete med kulturproducentlinjen vid yrkeshögskolan Metropolia och ett av projektets fyra seminarier producerades av Baltic Circle (Q-Teatteri ry) 17.–18.11.2011 i samband med Baltic Circle -festivalen.

Som huvudfinansiär för TEKIJÄ -projektet agerade Undervisnings- och kulturministeriets Utvecklingsprogram för ökad företagsverksamhet och internationalisering inom skapande branscher, som är en del av Europeiska socialfondens ESF -utvecklingsprogram. Andra finansiärer var bl.a. Finlands teatrar r.f., Teatercentrum r.f., Baltic Circle (Q-Teatteri ry) och utvecklingsprogrammet Luova Tampere.

Av de teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen medverkade följande teaterhus i TEKIJÄ -projektet: Espoon kaupunginteatteri, Hämeenlinnan kaupunginteatteri, Jyväskylän kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Kouvolan Teatteri, Lappeenrannan kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri och Turun kaupunginteatteri. Till våren 2013 kom även Riihimäen Teatteri, Kuopion kaupunginteatteri och Kulttuurikeskus Poleeni i Pieksämäki med som mottagande teatrar.

I TEKIJÄ-projektet arbetade förljande projektpersonal:

Maria Salomaa, projektchef
Noora Honkanen, projektassistent
Enni Grundström, turnékoordinator
Laura Pekkala, projektforskare
Katri Kekäläinen, projektkoordinator (redaktör av slutpublikation)
Saara Moisio, projektkoordinator (KOKIJA-databasen)
Eeva Suutari-Saatsi, projektkoordinator (Performing Arts Market och residenspiloter)
Jaakko Lenni-Taattola, projektpraktikant
 

TEKIJÄ  – Turnénätverk för Teater
Tutkivan teatterityön keskus
33014 Tampereen yliopisto