Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

TEKIJÄ-projektets publikationer

På turné kan man andas! – slutrapport för TEKIJÄ-projektet (Red. Katri Kekäläinen & Maria Salomaa.) I denna publikation presenteras de resultat som erhållits genom projektets verksamhetsmodeller samt förslag till åtgärder, och scenkonstfältets olika aktörer inkluderas också i diskussionen. Publikationen publicerades på projektets slutseminarium 7.8.2013. Artiklarna behandlar bland annat kostnader för turnéverksamhet, stödverktyg för mobilisering samt möjligheter för nya samarbetsmodeller.

Perspektiv på jämställdhet och ledarskap inom teatern (Red. Satu-Mari Korhonen, Laura Pekkala & Maria Salomaa. Översättning Gunilla Hellman, red. Noora Honkanen.)
Publikationen grundar sig på två seminarier, som fokuserade sig på frågor kring ledarskap och jämställdhet. Seminarierna ordnades på hösten 2012 och de resonerade bland annat kring 1) utmaningar, som den föränderliga verksamhetsmiljön för med sig, 2) hur ledarnas och produktionspersonalens titlar motsvarar deras arbetsbeskrivningar, 3) ledarskapets framtida utmaningar samt 4) jämställdhet inom fältet för förevisande konst.
Publikationen innehåller fem artiklar och fyra kortare case-texter, som behandlar jämställdhet samt ledarskapets nuvarande tillstånd och utmaningar inom teaterbranschen och fältet för förevisande konst. 

TEKIJÄ-hankkeen ja Baltic Circle –festivaalin residenssipilotit 2011
TEKIJÄ-projektet och internationella teaterfestivalen Baltic Circle genomförde i samarbete två residensproduktioner, en i Helsingfors och en i Tammerfors. Målet var att undersöka residenssamarbete som en produktionsmodell för turnéföreställningar. När flera produktionsansvariga parter binds vid produktionen från första början, föds ofta ett färdigt nätverk och föreställningen kan gästspela inom dess ramar. Residensarbete kan därmed förlänga föreställningens livslängd samt främja turnéverksamhet och bildandet av nätverk konstnärer emellan. Layout Riitta Yrjönen.

Baltic Circle seminar publication: Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging regional and international perspectives (2011)
Internationella teaterfestivalen Baltic Circle och TEKIJÄ–projektet ordnade ett internationellt seminarium "Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging Regional and International Perspectives" i Helsingfors 17.–18.11.2011. En seminariepublikation innehåller 12 av anföranden som ingick i seminariet samt Fil.mag. Max Ryynänens kommentarer kring diskussionerna under seminariet. Publikationen redigerades av Martina Marti och Johanna Hammarberg, layout Riitta Yrjönen. 

Examensarbete kring TEKIJÄ-projektet: Kartläggning och forskning av de fria teatergruppernas turnénätverk, Enni Grundström (2012) 
I länken kan ni läsa TEKIJÄ-projektets turnékoordinators, Enni Grundströms, examensarbete på svenska. Grundström utexaminerades som kulturproducent från Yrkeshögskolan Novia i juni 2012. Examensarbetet fokuserar på TEKIJÄ-projektet och dess inverkan på det finländska scenkonstfältets turnéverksamhet samt kartlägger de fria gruppernas nätverk. I arbetet har TEKIJÄs pilotturnéer och Riksteaterns turnémodell använts som exempel på turnéverksamhet.