Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Samarbetsaktörer och finansiärer

Projektet administrerades av Tutkivan teatterityön keskus vid Tammerfors universitet. Utbildningen ordnades i samarbete med kulturproducentlinjen vid yrkeshögskolan Metropolia och ett av projektets fyra seminarier producerades av Baltic Circle (Q-teatteri ry).

Som huvudfinansiär för TEKIJÄ -projektet agerade Undervisnings- och kulturministeriets Utvecklingsprogram för ökad företagsverksamhet och internationalisering inom skapande branscher, som är en del av Europeiska socialfondens ESF -utvecklingsprogram.

Projektet finansierades ytterligare av bland annat Finlands teatrar rf, Teatercentrum rf och utvecklingsprogrammet Luova Tampere. Av de teatrar som omfattas av teater- och orkesterlagen medverkar följande teaterhus i TEKIJÄ -projektet: Espoon kaupunginteatteri, Hämeenlinnan kaupunginteatteri, Jyväskylän kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Kouvolan Teatteri, Lappeenrannan kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri och Turun kaupunginteatteri. För våren 2013 kom även Kuopion kaupunginteatteri, Kulttuurikeskus Poleeni i Pieksämäki och Riihimäen Teatteri med som mottagande teatrar.

 

Finansiärer:

 

 

Tutkivan teatterityön keskus

 

Tutkivan teatterityön keskus är ett centrum för forskning och expertis och hör till Fakulteten för kommunikation, medier och teater vid Tammerfors universitet. Centret startade sin verksamhet på hösten 2007 som ett projekt inom Institutionen för skådespelarkonst (Näty). Centret har som målsättning att utveckla nya praxis inom teaterkonst, -teknik, och producering av teater. Samtidigt bedrivs forsknings- och publiceringsverksamhet på universitetsnivå.

Samarbetsprojekt genomdrivs vidsträckt med professionella teatrar samt med institutioner för utbildning och forskning inom teaterbranschen. Samarbete bedrivs både regionalt, nationellt och internationellt.

Projekten vid Tutkivan teatterityön keskus har en klar koppling till arbetslivet. Forskningsprojekten kan bestå av individuella konstnärliga forskningselement men även material som berör teaterteknik och producering. Både teaterpubliken och de som arbetar med konstformen kan dra nytta av centrets forskningsresultat och dess praktiska innovationer.

Tutkivan teatterityön keskus leds av Mika Lehtinen.

Ytterligare information: http://t7.uta.fi/

 

Metropolia ammattikorkeakoulu

 

Metropolia är Finlands största yrkeshögskola och har sitt säte i huvudstadsregionen. Metropolia utbildar experter och utvecklare inom kultur-, företagsekonomi-, social- och hälsovårds- samt teknologibranschen.

Metropolia är ett samfund, där olika människor och världar kan möta. Här föds ny kompetens till arbetslivet och välfärd till livet.

Metropolia är en ansvarsfull partner och förnyare av högskoleutbildningen. Genom samarbete finner Metropolia nya lösningar och bygger en bättre framtid.

Ytterligare information: http://www.metropolia.fi/

 

Baltic Circle/ Q-teatteri

 

Baltic Circle producerar i samarbete med TEKIJÄ -projektet ett internationellt seminarium om turnéproducering; Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging regional and international perspectives den 17. – 18. november 2011.

Baltic Circle är en internationell festival för samtidsteater som arrangeras varje november i Helsingfors. Följande gång sprider sig festivalen över staden novenber 2012.

Baltic Circles mission är agerare i centrum av europeisk samtidsteater och förevisande konst och förenar konstnärliga samfund från Baltikum och Norden. Den är en fruktbar mark för nya strömningar inom teater och samtidskonst. Baltic Circle stöder internationalisering av förevisande konst och mobilisering av konstnärer. Den fungerar som en föregångare för teaterkonsten, har en aktiv roll inom internationellt kulturutbyte och påverkar den finska kulturomgivningen inom fältet för förevisande konst.

Ytterligare information: http://balticcircle.fi/

 

Q-teatteri är en professionell teater som grundades år 1990 av en grupp frilansskådespelare. Idag har teatern 50 frilansmedlemmar; skådespelare, regissörer, ljusdesigner, scenografer, kostymdesigner, fotografer, grafiska designer, dramatiker, producenter och teatertekniker. Q-Teatteri producerar årligen två till tre egna premiärer och i många år har teatern spelat även sommarteater i Sveaborg. Q-Teatteri producerar alltid föreställningar och kulturevenemang projektvist och varje produktion anställer sin egen personal. Teaterns frilansmedlemmar prioriteras när personer produktionsanställs. Det jobbar bara fem fast anställda på Q-Teatteri; två på kontoret och tre med teatertekniken. Teatern är statsandelsberättigad och dess verksamhet stöds ytterligare av Helsingfors stad.

Q-Teatteri har spelat en central roll i Finlands teaterhistoria under tiden efter den politiska teatern. Antti Raivios Viimeinen karavaanivar teaterns första premiär. Från de dagarna har teatern växt upp till ett mångfasetterat teatercentrum med egen lokal på Fjälldalsgatan. Vid sidan av inhemska urpremiärer har Q-Teatteri producerat åtskilliga klassiker, serier av hörspel och filmförevisningar. Sju gånger har Q-Teatteri arrangerat den internationella Baltic Circle teaterfestivalen.

Ytterligare information: http://www.q-teatteri.fi/