Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

Stöd för turnéverksamhet

Föreställningsanbud
Köparna vill ha exakta och uttömmande föreställningsanbud. Anbudet bör innehålla bland annat information angående föreställningen och gruppen som erbjuder den, tekniska förutsättningar samt byggtid och målgrupp för föreställningen. Priset på föreställningen bör specificeras tydligt. Föreställningsanbudet kan användas till hjälp och det står till fritt förfogande. 

Gästspelskontrakt
Touring contract in English
TEKIJÄ-projektet har använt sig av en treparts kontraktmodell mellan projektet, den mottagande teatern och den turnerande gruppen. I denna kontraktsmodell meddelas föreställningsgaget åt mottagande teatern, dit möjliga mobilitetskostnader ingår. Kontraktet är en modell som man fritt får ladda ner och kan komplettera, men innehåller gästföreställningens centrala delar. 

Nätguide om Sveriges teaterfält
Hanasaari – kulturcentrum för Sverige och Finland har i samband med Scen utan gränser -projektet samlat en guide om Sveriges teaterfält. Nätguiden är till för alla finländska teaterprofessionella, producenter och fria grupper, som letar efter svenska samarbetsparter för turnéer, gästspel och samproduktioner. Teaterproducentens nätguide om Sveriges teaterfält hittar du här: 
http://www.hanaholmen.fi/sv/webbguide

Move On! -opas on tietopaketti liikkuvuudesta
Move On! Cultural Mobility for Beginners -guiden är nybörjarens informationspaket om mobilitet och turnéverksamhet. Guiden är samlad av On the move, ett informatörsnätverk för internationell kulturell mobilitet. 
Move On! Cultural Mobility for Beginners
on-the-move.org

Teater för alla! -handboken
Finlands Teatrar rf och Kultur för alla -servicen har publicerat en tillgänglighetsguide för teatrar. Handboken Teater för alla! erbjuder praktisk information för utvecklander av teatertjänster. Handboken är ett resultat av utredningen "Tillgänglighetskartläggning av teatrar 2012" som Finlands teatrar rf gjorde i samarbete med servicen Kultur för alla år 2012. Utredningen visade att finländska teatrar behöver skräddarsydda anvisningar för att utveckla tillgängligheten.
Handboken Teater för alla!