Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

TEKIJÄ-hanke käyntiin Tutkivan teatterityön keskuksella

Suomessa teatteriala jakautuu kahteen erilliseen ryhmään: valtion pysyvällä VOS-rahoituksella toimivat ns. kiinteät teatterit (VOS-teatterit) ja harkinnanvaraisella tuella tai omarahoituksella toimivat ns. vapaat ryhmät. Näiden kahden kentän yhteistyö on satunnaista ja epäsäännöllistä.

Nykytilanteessa kiinteät teatterit eivät rikasta ohjelmistoaan riittävästi vierailuilla ja vapailla ryhmillä ei ole tilaisuutta tarvitsemaansa kiertuetoimintaan. Kiertuetoiminta ja yhteistyö on myös tärkeä osa vapaiden ryhmien omarahoitusosuutta kasvattavaa liiketoimintaa.

Tilanne aiheuttaa Etelä-Suomen keskusten ja muun Suomen välistä epätasa-arvoa: teatteritarjonta on etelän asutuskeskuksissa monipuolisempaa kuin muualla. Pienemmillä paikkakunnilla tarvitaan yhtä lailla monipuolista teatteria.

Suomen teatterialan asiantuntijat ovat arvioineet, että tämä tilanne johtuu mm. seuraavista syistä:

  • Selkeiden toimintamallien puute
  • Kiertuerahoituksen puute: kiertuetoiminta ei ole teattereiden perustoimintaa, joten se edellyttää lisärahoitusta
  • Uusien toimintamallien tarve: säännöllinen kiinteiden teattereiden ja vapaiden ryhmien yhteistyö ei ole vakiintunutta toimintaa
  • Tietotaidon puute yhteistyö- ja kiertuetuottamisesta
  • Tuotantoaikataulujen koordinoinnin vaikeus

 

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen