Tekijä-hanke, Teattereiden kiertuejärjestelmä

Tekijä-hankkeen blogi Tekijä-hanke Facebookissa

TEKIJÄ-projektets verksamhet

TEKIJÄ-projektets verksamhet bestod i huvudsak av polottrunéer, utbildningsblock och seminarier. Dessutom ordnade projektet Performing Arts Market -mässevenemanget, kartlagde en nationell köparmarknad och medverkade i flera diskussionstillfällen.

Under TEKIJÄ-projektet pilotturnéer tunrerade fria scenkonstgruppers föreställningar i de fasta professionella samarbetsteatrarna. Pilotturnéer förverkligades våren 2012, hösten 2012 och våren 2013. I vår turnékalender hittar du alla föreställningar som turnerade under projektet.

Till projektet sökte 87 scenkonstgrupper med 153 föreställningar under två öppna ansökningstider (september 2011 och januari 2012). Vilka grupper som ingick i projektet hittar du här.

Projektet förverkligade också en småskalig internationell turnépilot, då Oblivia gästade England med två olika produktioner i april 2013. 

TEKIJÄ-projektets turnéinfo (på finska) är ett informationspaket som samlades för att hjälpa de i projektet turnerande grupperna. Här finns information om boende, fakturering och gage.

TEKIJÄ-projektet förverkligade på våren 2013 en köparmarknadskartläggning, som fungerar som bas för KOKIJA-portalen. Portalen samlar köpare av turnéföreställningar och fungerar som hjälpmedel vid försäljning av turnéföreställningar.